Bitget ra mắt địa chỉ EVM và mở chức năng không cần mật khẩu với số lượng nhỏ

Bitget đã ra mắt chức năng địa chỉ EVM, địa chỉ EVM là một tập hợp mạng tập hợp ETH, BNBChain, MATIC, ArbitrumOne, Optimism và các mạng blockchain khác. Sau khi người dùng thêm địa chỉ EVM, nếu mạng rút tiền được bao gồm trong địa chỉ EVM, người dùng có thể rút tiền trực tiếp vào địa chỉ EVM. Một địa chỉ có thể tương ứng với nhiều mã thông báo trong nhiều mạng và người dùng không cần định cấu hình sổ địa chỉ. Đồng thời, Bitget đã khởi chạy chức năng không cần mật khẩu với số lượng nhỏ. Sau khi người dùng bật công tắc không cần mật khẩu với số lượng nhỏ, một địa chỉ duy nhất có thể được đặt làm địa chỉ không cần mật khẩu với số lượng nhỏ. số tiền nhỏ miễn phí phù hợp để rút tiền trực tuyến và chuyển khoản nội bộ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr