Chủ tịch và Giám đốc điều hành mới của PayPal sẽ lãnh đạo PayPal ra mắt stablecoin

PayPal đã thông báo vào thứ Hai rằng Alex Chriss sẽ trở thành chủ tịch và Giám đốc điều hành mới của PayPal vào ngày 27 tháng 9 năm 2023. Sự xuất hiện của Chriss sẽ đặt anh ta vào một vị trí độc nhất để lãnh đạo PayPal ra mắt một loại tiền ổn định được hỗ trợ bằng đô la. PYUSD, stablecoin của PayPal dựa trên Ethereum, đang bước vào một lĩnh vực có tính cạnh tranh cao, nơi những người khổng lồ như Tether và Circle là những người dẫn đầu.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights