Ủy ban chủ nợ FTX: Hạn chót để khách hàng gửi bằng chứng yêu cầu bồi thường là ngày 30 tháng 9

Theo tin tức ngày 15 tháng 9, Ủy ban chủ nợ tín chấp (UCC), đại diện cho khách hàng FTX, đã tuyên bố trên nền tảng xã hội rằng thời hạn để khách hàng FTX gửi bằng chứng yêu cầu bồi thường là 04:00 ngày 30 tháng 9 năm 2023, giờ Bắc Kinh. Khách hàng gửi bằng chứng yêu cầu phải gửi KYC, nhưng bất kể KYC đã được xác minh hay chưa, người dùng nên gửi yêu cầu của mình trước 04:00 ngày 30 tháng 9, giờ Bắc Kinh.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights