Samsung và Ngân hàng Hàn Quốc hợp tác nghiên cứu thanh toán ngoại tuyến CBDC

Samsung Electronics đã hợp tác với Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) để tiến hành nghiên cứu về một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) để thanh toán ngoại tuyến. Vào ngày 15 tháng 5, Ngân hàng Hàn Quốc và Samsung đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) để nghiên cứu CBDC ngoại tuyến. Sự hợp tác sẽ chứng kiến ​​​​các bên nghiên cứu khả năng ngoại tuyến của CBDC do ngân hàng trung ương phát hành. 

Samsung cũng đang tham gia vào giai đoạn 10 tháng thứ hai của công việc nghiên cứu thử nghiệm mô phỏng CBDC của BOK, bao gồm một CBDC bán lẻ. Giai đoạn đầu tiên của nghiên cứu BOKCBDC đã thử nghiệm các chức năng cơ bản của CBDC như phát hành, phân phối và mua lại.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr