Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhOKX sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống vào ngày 14/9

OKX sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống vào ngày 14/9

OKX đã thông báo sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống từ 14:30-14:40 ngày 14 tháng 9 năm 2023 (UTC8). Trong quá trình nâng cấp, người dùng sẽ không thể thực hiện các hoạt động như gửi, rút ​​tiền, chuyển tiền, hoán đổi nhanh, sản phẩm tài chính, mua tiền nhanh, C2C, phong bì đỏ, v.v. Việc truy cập trang và xem hồ sơ sẽ không bị ảnh hưởng. Thời gian nâng cấp ước tính là 10 phút, có thể nâng cấp trước hoặc trễ tùy tình hình thực tế, nếu hoàn thành trước sẽ mở dịch vụ ngay.