Velodrome thu hồi được 350 nghìn đô la số tiền bị đánh cắp

Velodrome Finance, một thị trường giao dịch và thanh khoản, thông báo thu hồi 350.000 đô la bị đánh cắp vào ngày 4/8. Tuy nhiên, sự việc trở nên buồn vui lẫn lộn khi các cuộc điều tra nội bộ chỉ ra sự tham gia của một thành viên nổi tiếng trong nhóm, người có tên giả là Gabagool.   

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr