Chủ tịch cửa hàng ETF: SEC Hoa Kỳ có thể phê duyệt tuyên bố đăng ký Ethereum ETF spot trong vài tuần tới

Chủ tịch ETF Store Nate Geraci đưa ra nhận định rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có thể sẽ phê duyệt quỹ giao dịch trao đổi (ETF) Ethereum spot trong vài tuần tới, tuy nhiên thời điểm cụ thể vẫn còn chưa chắc chắn. Khung thời gian dự kiến dao động từ 2 tuần đến 3 tháng tới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr