Các công ty phát hành stablecoin nắm giữ nhiều khoản nợ của Mỹ hơn Berkshire Hathaway

Warren Buffett cho biết các công ty phát hành stablecoin như Tether, Circle và một số khác đang nắm giữ nhiều Tín phiếu kho bạc Mỹ hơn cả công ty của ông là Berkshire Hathaway.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr