PeckShield: Một người dùng bị tấn công Phishing và mất tài sản.

Theo giám sát của PeckShield, một người dùng đã bị tấn công Phishing và mất tài sản khoảng 101.000 USD. Trong đó bao gồm 237.000 OSAK, 287.000 CAW, 3.000 kUSDC và 0,1 WBTC.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr