Người dùng đã đăng ký UXLINK vượt quá 10 triệu

Theo trang web chính thức của UXLINK, số lượng người dùng đăng ký của UXLINK đã vượt quá 10 triệu. Dữ liệu DappRadar cho thấy các địa chỉ độc lập hoạt động hàng tháng trên Chuỗi UXLINK đã đạt 4,7 triệu, đứng đầu trong toàn bộ chuỗi.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr