Bloomberg: Ủy ban châu Âu sẽ lên kế hoạch ra mắt đồng euro kỹ thuật số ngay hôm nay

Theo tin tức vào ngày 28 tháng 6, Ủy ban Châu Âu hôm nay sẽ xây dựng kế hoạch ra mắt đồng euro kỹ thuật số và thiết lập một loại tiền kỹ thuật số có chủ quyền cho khu vực đồng euro. Theo Bloomberg, các quy tắc dự thảo sẽ yêu cầu ECB đặt ra các giới hạn cho việc sử dụng nó, nhưng không đề xuất các ngưỡng cụ thể để giao dịch hoặc nắm giữ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr