Binance dò soát những tài khoản cố tình lợi dụng gas-fee bằng 0 để tăng khối lượng giao dịch

Binance thông báo họ đang dò soát những tài khoản cố tình lợi dụng gas-fee bằng 0 khi giao dịch BTC để tăng cấp độ VIP và họ nhấn mạnh hình thức này không hiệu quả.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr