Những kẻ tấn công Cream Finance đã đổi 21 triệu DAI lấy 11.500 ETH trong 6 tháng qua

Theo cảnh báo và giám sát của Paidun, những kẻ tấn công khoản vay flash CreamFinance đã đổi 500.000 DAI lấy khoảng 278 ETH và chuyển nó đến địa chỉ TradeOgre. Trong 6 tháng qua, chúng đã đổi 21 triệu DAI lấy 11.500 ETH và chuyển nó đến địa chỉ TradeOgre. Địa chỉ này hiện đang nắm giữ số tiền điện tử trị giá 12 triệu đô la, bao gồm 3.890 ETH và 5 triệu DAI. Trước đó, đã có báo cáo vào tháng 10 năm ngoái rằng giao thức DeFi CreamFinance đã bị tấn công bởi một khoản vay chớp nhoáng, dẫn đến thiệt hại hơn 130 triệu đô la Mỹ.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr