Blockchain được sử dụng để lưu trữ thông tin về người ngoài hành tinh mô phỏng từ sao Hỏa

Viện Tìm kiếm Trí tuệ Ngoài Trái đất (SETI) gần đây đã hợp tác với thị trường lưu trữ dữ liệu phi tập trung Filecoin để lưu trữ thông tin mô phỏng về người ngoài hành tinh từ sao Hỏa. Được gọi là Spacemark, dự án nhằm mục đích mô phỏng việc truyền các thông điệp được mã hóa của người ngoài hành tinh tới Trái đất bằng cách sử dụng Tàu quỹ đạo ExoMars Trace Gas của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu hiện đang quay quanh Sao Hỏa. Buổi biểu diễn này được thiết kế để thu hút cộng đồng quan tâm đến việc giải mã và diễn giải thông tin, kết nối các lĩnh vực văn hóa và nghề nghiệp khác nhau.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr