Binance bị điều tra tại Pháp, bị buộc tội rửa tiền nghiêm trọng

Theo tin tức vào ngày 16 tháng 6, văn phòng công tố Paris tuyên bố rằng Binance đang bị chính quyền địa phương điều tra vì cung cấp trái phép dịch vụ tài sản kỹ thuật số và rửa tiền nghiêm trọng. Các cáo buộc chống lại Binance của các công tố viên Pháp một mặt liên quan đến việc thực hiện bất hợp pháp các chức năng PSAN (trong một khoảng thời gian nhất định) và mặt khác là rửa tiền nghiêm trọng bằng cách cạnh tranh với đầu tư, che giấu, chuyển đổi hoạt động kinh doanh, sau này là tội phạm tạo ra lợi nhuận thực hiện bởi. Văn phòng công tố cho biết một nghiên cứu chuyên sâu về các tài liệu và các yếu tố máy tính được thu thập trong quá trình tìm kiếm phải được tiến hành.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr