Binance Futures sẽ ngừng hỗ trợ SOL dưới dạng tài sản ký quỹ ở chế độ đa tài sản vào ngày 5 tháng 6

Binance đã thông báo rằng Binance Futures sẽ ngừng hỗ trợ SOL như một tài sản ký quỹ trong mô hình đa tài sản vào lúc 18:00 ngày 5 tháng 6, giờ Bắc Kinh. Thời gian: 00:00 được cập nhật thành 0 ở chế độ đa tài sản. Để duy trì mức ký quỹ và tránh bị thanh lý, người dùng nên giữ SOL làm tài sản thế chấp trong tài khoản tương lai USDⓈ-M nên tăng mức ký quỹ trong tài khoản trước 18:00 ngày 5 tháng 6, giờ Bắc Kinh. Ngoài ra, người dùng nên chuyển tài sản SOL từ tài khoản hợp đồng USDⓈ-M trước 18:00 ngày 5 tháng 6, giờ Bắc Kinh, vì Binance Futures sẽ tự động chuyển tài sản SOL ra khỏi tài khoản hợp đồng USDⓈ-M sau 18:00 ngày tháng Sáu Ngày 7, giờ Bắc Kinh, vào ví giao ngay của người dùng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr