Phí giao dịch front-end Uniswap lên tới 30 triệu USD

Dữ liệu DefiLlama cho thấy tính đến ngày 22 tháng 5, phí giao dịch front-end Uniswap (thu nhập) đạt 30,24 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr