5 Chỉ báo Chuỗi Tiền điện tử Cho Thấy Thị trường Bò Mới Đã Bắt Đầu: Liệu Lời Phân Tích Có Đúng?

Theo nhà phân tích có biệt danh “ELI5 of TLDR”, 5 chỉ báo chuỗi sau đây cho thấy thị trường tiền điện tử đang trên đà phục hồi và có thể bước vào chu kỳ tăng giá mới (bull market):

1. Thị phần Bitcoin vượt quá 56%: Lịch sử cho thấy thị trường bò thường bắt đầu khi Bitcoin chiếm ưu thế cao, với hầu hết các nhà giao dịch đã bán altcoin trong giai đoạn suy thoái trước đó. Dữ liệu từ TradingView cho thấy thị phần Bitcoin hiện tại là hơn 56% và đã duy trì trên 50% kể từ tháng 10 năm 2023.

2. Điểm Z Bitcoin MVRV dưới 6: Biểu đồ LookIntoBitcoin cho thấy điểm Z MVRV của Bitcoin, so sánh vốn hóa thị trường hiện tại với mức trung bình lịch sử, thường đạt đỉnh khoảng 6 trong các đợt tăng giá. Hiện tại, chỉ báo này chỉ ở mức dưới 3, thấp hơn một nửa so với đỉnh trước đó và chưa vượt quá 6 kể từ tháng 3 năm 2021.

3. Bội số Puell chưa vượt quá 3: Bội số Puell, một chỉ báo khác thường đạt đỉnh trong các chu kỳ tăng giá, cũng chưa đạt mức cao nhất. Chỉ báo này được tính bằng cách chia giá trị hàng ngày của Bitcoin cho đường trung bình động hàng năm của giá trị đó. Theo Coinglass, Bội số Puell đã giảm xuống dưới 1 sau sự kiện halving vào ngày 20 tháng 4. Trong các đợt tăng giá trước đây, chỉ báo này thường đạt mức trên 3, nhưng hiện tại chỉ đạt 2,4 vào giữa tháng 3 năm 2024.

4. HODL Waves: Biểu đồ HODL Waves, hiển thị số lượng Bitcoin nắm giữ bởi các nhóm khác nhau dựa trên thời gian nắm giữ, cũng cho thấy tiềm năng tăng giá của Bitcoin. Dữ liệu từ LookIntoBitcoin cho thấy Realized Cap HODL Waves đang giảm, cho thấy áp lực bán đã cạn kiệt và có thể còn chỗ để tăng giá.

5. Thu nhập thợ đào Bitcoin trên mỗi tỷ lệ băm: Chỉ báo này đo lường thu nhập của thợ đào Bitcoin từ khai thác Proof of Work (PoW). Mặc dù thu nhập này giảm theo thời gian do độ khó khai thác tăng, ELI5 lưu ý rằng trong các đợt tăng giá trước đây, chỉ báo này thường đạt mức 0,3 USD/Th/s.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr