Bitcoin không thể duy trì đà tăng trên $24.000

Bitcoin (BTC) đã không thể giữ giá trên $ 24.000 vào ngày cuối tuần, trong bối cảnh giá đóng cửa hàng tháng gần kề.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr