Binance sẽ nâng cấp hệ thống ký quỹ chéo và ký quỹ biệt lập

Binance Leverage sẽ nâng cấp hệ thống ký quỹ chéo và ký quỹ biệt lập vào thời gian sau để cải thiện hiệu suất tổng thể và tính ổn định của hệ thống. Ký quỹ riêng: từ 14:00 ngày 16 tháng 5 năm 2023 đến 15:00 ngày 16 tháng 5 năm 2023 (Giờ UTC8); đòn bẩy ký quỹ chéo: từ 14:00 ngày 17 tháng 5 năm 2023 đến 15:00 ngày 17 tháng 5 năm 2023 (Giờ UTC8); mỗi lần nâng cấp hệ thống mất khoảng một giờ. Trong quá trình nâng cấp hệ thống, tất cả các dịch vụ đòn bẩy sẽ vẫn hoạt động.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr