Pyth Network đã ra mắt nguồn cấp dữ liệu giá USDM/USD

Pyth Network đã tung ra nguồn cấp dữ liệu giá USDM/USD, có thể được sử dụng trên hơn 60 Chuỗi.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr