Dữ liệu: DWF đã chuyển 8.011 BNB từ Binance hai tuần trước và thế chấp số tiền này vào Lista, với lợi nhuận tối đa là 960.000 USD.

Theo giám sát của nhà phân tích trên Chuỗi @ai_9684xtpa, DWF đã chuyển 8.011 BNB (trị giá 4,81 triệu USD) từ Binance hai tuần trước (25/05, hai ngày sau khi Binance công bố ra mắt Lista), và sau đó cam kết tất cả BNB vào Lista, giá chuyển nhượng trung bình của phần token này là 601 đô la Mỹ và lợi nhuận hiện tại là 136.000 đô la Mỹ và lợi nhuận cao nhất là 960.000 đô la Mỹ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr