BNB đã nhanh chóng vượt quá 630 USD, với mức tăng 8,44% trong 24 giờ

Vào ngày 21 tháng 5, theo thông tin thị trường OKX, BNB đã nhanh chóng vượt mức 630 USD và hiện được niêm yết ở mức 625,2 USD, với mức tăng 8,44% trong 24 giờ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr