Cardano gần đạt đủ số lượng nodes nâng cấp phiên bản phù hợp cho hard fork

Theo đó phiên bản v1.35.4 cần đạt 75% số nodes nâng cấp lên mới có thể thực hiện hard fork Vasil. Hiện tại vẫn còn 31% nodes hoạt động v1.35.3.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr