EU MiCA không giải thích đầy đủ các sắc thái trong các phân khúc ngành công nghiệp tiền điện tử

Jinse Finance đã báo cáo rằng một nghiên cứu cho thấy rằng MiCA đã không xem xét đầy đủ các sắc thái của các giao thức DeFi khác nhau, ngoài ra, nó hoàn toàn bỏ qua các khoản cam kết, khoản vay và NFT. Khi Liên minh Châu Âu tiến lên phía trước và chính thức ký gói chính sách Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) thành luật, các nhà lập pháp cũng đang dành thời gian để xem xét các lĩnh vực có thể thiếu quy định. 

Trong một nghiên cứu do Nghị viện Châu Âu ủy quyền, các chuyên gia pháp lý và tài chính lưu ý rằng MiCA đã để lại một số lỗ hổng trong quy định về tiền điện tử, đặc biệt là khi nói đến các lĩnh vực như phân loại mã thông báo, đặt cược và NFT. Nghiên cứu được thực hiện bởi bốn giáo sư luật và tài chính từ các trường đại học quốc tế. Các tác giả viết rằng MiCA không xem xét đầy đủ các sắc thái giữa các giao thức DeFi và mức độ phân cấp tương ứng của chúng.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights