Truyền thông nước ngoài: Tiền Tether đã được gửi vào nhiều ngân hàng

Theo tin tức ngày 17 tháng 6, Tether đã gửi tiền của mình vào bốn ngân hàng, hai công ty quản lý đầu tư, hai kho vàng, một nhà môi giới vàng và Bitfinex vào tháng 3 năm 2021. Ngoài ra, nó còn nắm giữ thương phiếu và các trái phiếu khác được phát hành bởi nhiều tổ chức khác nhau bao gồm Ngân hàng Quốc gia Qatar (QPSC), Ngân hàng Barclays (PLC), Ngân hàng Deutsche Bank (AG), Ngân hàng Emirates NBD PJSC và NatwestGroup PLC, trong số các tổ chức phát hành đó là Hầu hết họ là các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn của Trung Quốc, bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc (Hồng Kông), Ngân hàng Truyền thông Trung Quốc, Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Thương gia Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Everbright Trung Quốc.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr