Binance Sẽ Hỗ Trợ Nâng Cấp Mạng Và Hard Fork Cho Sei (Sei) Và Kadena (KDA)

Binance đã thông báo sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng và hard fork cho hai blockchain: Sei (Sei) và Kadena (KDA).

Sei (Sei) sẽ tiến hành nâng cấp mạng tại chiều cao khối 79.123.881 (dự kiến vào lúc 23:00 ngày 27 tháng 5) theo giờ Bắc Kinh. Binance sẽ tạm dừng giao dịch nạp và rút token Sei (Sei) vào lúc 22:00 ngày 27 tháng 5.

Kadena (KDA) sẽ thực hiện nâng cấp mạng và hard fork tại chiều cao khối 4.819.246 (dự kiến vào lúc 8:00 ngày 30 tháng 5) theo giờ Bắc Kinh. Binance sẽ tạm dừng giao dịch nạp và rút token Kadena (KDA) vào lúc 7:00 ngày 30 tháng 5.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr