Base và Optimism Triển khai Khung chia sẻ quản trị và chia sẻ doanh thu

Các nhà phát triển đằng sau mạng Base và Optimism đã cùng công bố một thỏa thuận chia sẻ doanh thu và chia sẻ quản trị. Theo bài đăng, hợp đồng thông minh của Base chỉ có thể được nâng cấp thông qua 2/2 tài khoản ví đa chữ ký. Một chữ ký do Base kiểm soát và chữ ký còn lại được kiểm soát bởi nhóm mạng Optimism (được gọi là “Tổ chức lạc quan”). Một “Ủy ban bảo mật” bao gồm các đại diện từ tất cả các chuỗi của hệ sinh thái. Base cũng sẽ trả cho Optimism Collective 2,5% doanh thu hoặc 15% lợi nhuận, tùy theo mức nào lớn hơn. Đổi lại, nó sẽ nhận được “lên tới khoảng 118 triệu mã thông báo OP”, cho phép nó có tiếng nói trong việc quản lý giao thức của Optimism. Thông báo cho biết số tiền này sẽ được giới hạn ở mức 9% tổng nguồn cung phiếu bầu “để duy trì sự cân bằng”. Nhóm cũng sẽ tiếp tục phát triển Pessimism, một công cụ giám sát mạng thời gian thực nhằm cố gắng phát hiện các mối đe dọa an ninh mạng càng sớm càng tốt. Ngoài ra, Base sẽ chia sẻ doanh thu với OptimismCollective và cuối cùng giao chìa khóa nâng cấp cho OptimismSecurityCouncil.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights