Địa chỉ cá voi nắm giữ gần 80.000 BTC đã được kích hoạt sau 12 năm im lặng và đơn giá chi phí chỉ là 0,93 đô la Mỹ

Dữ liệu giám sát của Lookonchain cho thấy một số cá voi khổng lồ BTC đã im lặng trong nhiều năm gần đây đã thức tỉnh. Ba con cá voi nắm giữ 8.199 BTC (225 triệu đô la) đã thức dậy chỉ sau năm ngày. Và một con cá voi khổng lồ nắm giữ 79.957 BTC (2,19 tỷ đô la) đã im hơi lặng tiếng trong 12 năm, khi đơn giá của BTC chỉ là 0,93 đô la.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr