Giám đốc Nasdaq ETP: Việc từ chối Bitcoin ETF đầu tiên của BlackRock hoàn toàn mang tính thủ tục, không phải cuối cùng

Giang Bùi, người đứng đầu bộ phận chứng khoán Hoa Kỳ và ETP tại Nasdaq, nói rằng việc từ chối sớm Bitcoin ETF giao ngay theo kế hoạch của BlackRock sẽ không ảnh hưởng đến thành công cuối cùng của nó. file [19-b4], SEC có 7 ngày làm việc để từ chối nếu xác định rằng nó không tuân thủ các quy tắc liên quan đến biểu mẫu của SEC. Việc từ chối ở giai đoạn này hoàn toàn mang tính thủ tục và không cho thấy khả năng tồn tại của sản phẩm. Sau lần bị từ chối ban đầu, Nasdaq và các sàn giao dịch khác đã gửi bản cập nhật cho các ứng dụng ETF khác nhau và liệt kê rõ ràng Coinbase là đối tác thỏa thuận chia sẻ giám sát. Bùi thừa nhận điều này và cho biết việc liệt kê các đối tác theo cách này là bất thường, nhưng Nasdaq đang cố gắng làm cho hồ sơ của mình “mạnh mẽ nhất có thể”, đó là lý do tại sao các đối tác được thêm vào muộn. BlackRock đã nộp đơn xin quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay (ETF) vào ngày 15 tháng 6. BlackRock nộp Biểu mẫu S-1 để đăng ký sản phẩm của mình, trong khi Nasdaq chịu trách nhiệm nộp Biểu mẫu 19-b4, trong đó đề xuất các thay đổi quy tắc cần thiết để niêm yết sản phẩm.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr