Chủ tịch FDIC: Không hiểu các rủi ro liên quan đến tiền điện tử đã đẩy nhanh sự sụp đổ của Signature Bank

Martin J. Gruenberg, Chủ tịch của Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC), nói rằng quản lý kém là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sự thất bại của SignatureBank và việc không hiểu những rủi ro liên quan đến tiền điện tử đã đẩy nhanh sự sụp đổ của nó. Ngoài ra, ngân hàng đã không hiểu được những rủi ro liên quan và sự phụ thuộc vào tiền gửi trong ngành tiền điện tử cũng như tính dễ bị tổn thương của nó trước sự lây lan của tình trạng hỗn loạn trong ngành tiền điện tử xảy ra vào cuối năm 2022 và đến năm 2023. 

Gruenberg cho biết sự sụp đổ của SVB và SignatureBank dẫn đến thiệt hại lần lượt là 16,1 tỷ USD và 2,4 tỷ USD. Các ngân hàng có tài sản từ 100 tỷ USD trở lên đáng được quan tâm đặc biệt, bao gồm cả việc xem xét các yêu cầu về nợ dài hạn để tạo điều kiện giải quyết có trật tự.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr