Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhBáo cáo: Stablecoin rất giống các quỹ thị trường tiền tệ, có...

Báo cáo: Stablecoin rất giống các quỹ thị trường tiền tệ, có thể gây ra mối đe dọa cho hệ thống tài chính rộng lớn hơn

Các nhà nghiên cứu từ chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang New York cho biết, stablecoin rất giống với các quỹ thị trường tiền tệ, điều này có thể gây ra mối đe dọa cho hệ thống tài chính rộng lớn hơn. Một báo cáo nghiên cứu mới do Fed New York công bố cho thấy stablecoin có một số điểm tương đồng với các quỹ thị trường tiền tệ, một loại quỹ tương hỗ được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ nhằm tìm cách ổn định các khoản đầu tư với rủi ro tương đối thấp về giá. Người ta ước tính rằng hơn 5 nghìn tỷ USD tài sản đã được đầu tư vào các quỹ thị trường tiền tệ. Giống như các quỹ thị trường tiền tệ, stablecoin cung cấp cho các nhà đầu tư một tài sản giống tiền tệ có khả năng chạy nhanh và trong thời điểm căng thẳng có thể xảy ra tình huống “bay đến nơi an toàn”, khi các nhà đầu tư đổi chúng lấy những tài sản khác mà họ coi là tài sản ít rủi ro hơn. Các nhà nghiên cứu cho biết động lực của việc chạy và bay đến nơi an toàn trong stablecoin tương tự như những gì được quan sát thấy trong ngành MMF. Nếu stablecoin tiếp tục phát triển và liên kết chặt chẽ hơn với các thị trường tài chính quan trọng như thị trường tài trợ ngắn hạn, chúng có thể trở thành nguồn gây bất ổn tài chính cho hệ thống tài chính rộng lớn hơn.