Mạng BCH đã hoàn thành nâng cấp hard fork

Theo tin tức ngày 15 tháng 5, trang CoinDance cho biết mạng chính BitcoinCash (BCH) đã thực hiện nâng cấp hard fork theo kế hoạch và kích hoạt các quy tắc mới. Được biết, bản nâng cấp này bao gồm việc ra mắt chức năng phát hành Token CashTokens và hỗ trợ cho các hợp đồng thông minh, cho phép các nhà phát triển phát triển DApps trên BCH.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr