Bản nâng cấp 2.0 của Ankr Network nhằm  cải thiện phi tập trung Web3

Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng Web3 phi tập trung Ankr Network (ANKR) đã giới thiệu bản nâng cấp Ankr Network 2.0 nhằm chuyển đổi blockchain thành các mạng lưới node linh hoạt hơn.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr