Backpack: Ví đã được cập nhật để bao gồm giao diện người dùng được tối ưu hóa, hỗ trợ tiêu chuẩn Metaplex Core NFT, v.v.

Ví Backpack đã được cập nhật. Bản cập nhật bao gồm tối ưu hóa giao diện người dùng, UX, bổ sung hỗ trợ cho tiêu chuẩn Metaplex Core NFT, v.v. Hiện tại, bản cập nhật đã hoàn tất về mặt plug-in và sẽ sớm ra mắt trên Android và iOS.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr