Số lượng người dùng Farcaster vượt quá 380.000, hoạt động tăng cao

Theo dữ liệu từ Dune Analytics được cập nhật vào ngày 22 tháng 5, tổng số người dùng giao thức mạng xã hội phi tập trung Farcaster đã chính thức vượt qua 380.000. Bên cạnh đó, nền tảng này cũng ghi nhận mức độ tương tác cao với hơn 1,24 triệu lượt phát sóng (narrators) được đăng trung bình mỗi ngày trong 30 ngày qua.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr