Backpack Exchange ra mắt token Meme HABIBI

Vào ngày 7 tháng 6, theo tin tức chính thức, Backpack Exchange đã công bố ra mắt Meme token HABIBI.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr