EigenLayer TVL vượt 19,5 tỷ USD, đạt mức cao mới

Dữ liệu DefiLlama cho thấy thỏa thuận reStake Ethereum EigenLayer TVL đã vượt quá 19,5 tỷ đô la Mỹ và hiện là 19,579 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr