Chủ tịch CFTC: Pháp luật cần thiết để lấp đầy khoảng trống quy định về tài sản kỹ thuật số

Rostin Behnam, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), sẽ công khai tham dự phiên điều trần về chủ đề “cung cấp sự rõ ràng cho thị trường giao ngay tài sản kỹ thuật số” trước Ủy ban Nông nghiệp của Hạ viện vào ngày 6 tháng Sáu. lời khai đã chỉ ra rằng luật pháp là cần thiết để lấp đầy lỗ hổng pháp lý , thị trường rộng lớn hơn cho hàng hóa kỹ thuật số nên được điều chỉnh bởi các quy định đã được kiểm chứng qua thời gian, tập trung vào việc bảo vệ tài sản của khách hàng, giám sát hoạt động giao dịch, cấm xung đột lợi ích và thực thi các tiêu chuẩn an ninh mạng nghiêm ngặt. 

Trong số các điều khoản chính điều chỉnh thị trường hàng hóa kỹ thuật số, bất kỳ luật mới nào được Quốc hội xem xét sẽ không vi phạm luật hiện hành. Khi luật chứng khoán được áp dụng, SEC nên sử dụng thẩm quyền mạnh mẽ của mình để bảo vệ khách hàng và giải quyết khoảng cách thông tin giữa tổ chức phát hành chứng khoán và nhà đầu tư trên thị trường. Về mặt bảo vệ khách hàng, Quốc hội cần đảm bảo rằng CFTC có toàn quyền yêu cầu các thực thể đã đăng ký tiết lộ thông tin bắt buộc về các vấn đề khác nhau, chẳng hạn như rủi ro đầu tư, rủi ro an ninh mạng, khai thác, v.v.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights