Animoca Brands ra mắt Realm Network, lớp cơ sở hạ tầng tài khoản, danh tính, danh tiếng và điểm có thể tương tác

Animoca Brands đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ đã ra mắt lớp cơ sở hạ tầng tài khoản, danh tính, danh tiếng và điểm Realm Network có thể tương tác, nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng người tiêu dùng và xây dựng mạng lưới người tiêu dùng có thể tương tác với các đối tác cốt lõi. Animoca Brands hợp tác với Cyber ​​và Web3Auth để xây dựng Tài khoản Realm, ID Realm và Điểm Realm.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr