Mark Cuban dự đoán tương lai xấu cho toàn thị trường khi SEC ra các quy định về tiền điện tử

Mark Cuban chia sẻ hiện tại nhiều người chưa cảm nhận được những điều "khủng khiếp" sẽ xảy ra khi SEC ra các quy định về tiền điện tử. Điều đó chỉ là sớm muộn và mọi người nên chuẩn bị tâm lý.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr