Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhAlameda nợ khách hàng FTX 11,3 tỷ USD vào tháng 6 năm...

Alameda nợ khách hàng FTX 11,3 tỷ USD vào tháng 6 năm 2022

Peter Easton, giáo sư kế toán tại Đại học Notre Dame, đã xuất hiện trước tòa hôm nay để giải thích mức độ nghiêm trọng của cáo buộc Alameda Research biển thủ tiền của khách hàng và nhà đầu tư FTX. Lời khai của Easton và nhiều sơ đồ cho thấy rằng từ ngày 4 tháng 1 năm 2022 đến ngày 11 tháng 2 năm 2022, 1,1 tỷ USD tiền gửi của khách hàng FTX đã được chuyển đến Alameda Research, phần lớn trong số đó được sử dụng để quyên góp chính trị, đầu tư bất động sản, đầu tư mạo hiểm và quyên góp từ thiện. . Vào tháng 6 năm 2022, nợ phải trả đối với khách hàng FTX trong tài khoản của Alameda lên tới 11,3 tỷ USD, trong khi khoảng 2,3 tỷ USD được giữ trong tài khoản ngân hàng của Alameda và FTX. Điều này có nghĩa là nếu mọi khách hàng chọn rút tiền, khoảng cách mà Alameda và FTX không thể bù đắp sẽ là 9 tỷ USD.