Aevo Ra Mắt Chương Trình Airdrop Đầu Tiên: Phân Phối 400 Triệu Token ZERO Cho Người Dùng Zerolend

Theo thông báo chính thức từ Aevo, dự án airdrop đầu tiên mang tên zerolend đã được triển khai, đánh dấu sự khởi đầu cho chương trình Aevo Airdrops. Chương trình này sẽ phân phối tổng cộng 400 triệu token ZERO cho những người dùng Zerolend đáp ứng điều kiện.

Chi tiết chương trình airdrop:

  • Thời gian bắt đầu: 8:00 sáng ngày 24 tháng 5 (UTC)
  • Số lượng ví đủ điều kiện: Khoảng 2.000 ví
  • Tiêu chí nhận airdrop:
    • Người dùng nắm giữ hơn 1.000 token AEVO tại thời điểm ảnh chụp nhanh (15 tháng 5, 8 giờ sáng UTC)
    • Không phải là nhà giao dịch niêm yết trước

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr