Công ty NFT Utopia Group hoàn thành khoản tài trợ 10 triệu euro và sẽ ra mắt dòng NFT Utopia Avatars

Công ty NFT UtopiaGroup đã hoàn thành khoản tài trợ 10 triệu euro. Vòng tài trợ này do AsteriusVC dẫn đầu. AsteriusVC sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn cho loạt UtopiaAvatars NFT đầu tiên của mình. UtopiaAvatars sẽ được mint trên blockchain Ethereum, với tổng số 9922 NFT, UtopiaAvatars sẽ bao gồm một tập hợp các token giống như tác phẩm nghệ thuật 3D có thể sử dụng được trong Metaverse.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr