Nhà máy Dora: Airdrop phí Gas Dora Vota đã được thực hiện tới khoảng 1,04 triệu địa chỉ trên Cosmos Hub

Dora Factory, một nền tảng quản trị phi tập trung, đã thông báo trên Twitter rằng họ đã thực hiện airdrop phí Gas Dora Vota cho khoảng 1,04 triệu địa chỉ trên Cosmos Hub. Airdrop này sẽ cho phép tất cả các địa chỉ chính Cosmos Hub sử dụng Dora Vota để tham gia vào các hoạt động quản trị, bao gồm bỏ phiếu cho các đề xuất AEZ, bỏ phiếu MACI, gửi/IBC và hơn thế nữa.

Trước đây, Dora Factory đã huy động được 10 triệu USD trong đợt gọi vốn vào tháng 5, với sự tham gia của Nomad Capital và các nhà đầu tư khác.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr