CEO Galaxy Digital: Bitcoin có thể đạt 100.000 USD trở lên vào cuối năm

Giám đốc điều hành Galaxy Digital Michael Novogratz nói rằng Bitcoin có thể đạt 100.000 USD hoặc cao hơn vào cuối năm nay.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr