SEC: Chương trình đặt cược Coinbase vi phạm Đạo luật chứng khoán

Vào ngày 6 tháng 6, SEC đã chỉ ra trong vụ kiện chống lại Coinbase rằng Coinbase đã và tiếp tục vi phạm Mục 5(a) và 5(c) của Đạo luật Chứng khoán bằng cách tham gia vào các dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký liên quan đến chương trình cầm cố và bán hàng. Trong quá trình này, Coinbase đã tước đi của các nhà đầu tư thông tin quan trọng về Coinbase và các dịch vụ chương trình đặt cược của nó, bao gồm cả cách Coinbase sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cũng như các rủi ro và xu hướng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và đầu tư vào các chứng khoán này. 

Ngoài ra, Coinbase đã và sẽ tiếp tục tiếp thị Chương trình đặt cược Coinbase cho công chúng thông qua trang web, trang truyền thông xã hội, blog, Google và các vị trí quảng cáo khác như một cơ hội đầu tư để kiếm được bao nhiêu tùy thích. CGI đã thừa nhận tiềm năng sinh lợi và lợi nhuận của chương trình đặt cược của Coinbase, đồng thời đã nêu bật sự phát triển và thành công của chương trình trong các hồ sơ công khai khác của SEC, cũng như thu nhập hàng quý và các cuộc gọi của nhà phân tích, hồ sơ có thể được tìm thấy trên trang web của Coinbase.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr