― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Phân tích kỹ thuật Root: Nền tảng Blockchain cho Metaverse

Mạng lưới Root là một blockchain layer 1 tập trung vào việc phát triển metaverse và đóng vai trò là hạ tầng cốt lõi...

4h Ethereum Elliott chart update 28/12/2023

1h Ethereum Elliott chart update 28/12/2023

Học phân tích kỹ thuật

4h Bitcoin Elliott chart update 27/04/2023

Xu hướng lớn của Bitcoin vẫn là tăng, tuy nhiên ở biểu đồ 4h thì đang vùng điều chỉnh giảm của sóng ABC-đen

Bitcoin vừa kết thúc sóng B-đen và tiếp tục đi sóng C-giảm, sóng C-giảm. Sóng kỳ vọng sẽ đi theo mô hình 5-3-5 với C-đen là 5 sóng.

Chúng ta đang đi sóng iii-đen nhỏ của sóng C-đen lớn hơn, sóng C kỳ vọng sẽ giảm xuốn dưới vùng 26k để kết thúc sóng II-đỏ

Blast TVL đạt 1,9 tỷ USD

Dữ liệu DeBank cho thấy tổng giá trị tài sản hiện do địa chỉ hợp đồng Blast nắm giữ là 1.900.348.810 USD, trong đó...

OKX sẽ phát hành token airdrop Starknet (STRK) cho người dùng đặt cược ETH

Theo thông báo chính thức, OKX sẽ phát hành token airdrop Starknet (STRK) cho những người dùng đã tham gia đặt cược ETH thông...

Bức ảnh đầu tiên của SBF khi bị tạm giam trước khi xét xử được lộ diện

Encryption KOL Tiffany Fong đã công bố bức ảnh đầu tiên về SBF trong quá trình bị giam giữ trước khi xét xử tại...