Cập nhật ETH view thị trường Mỹ ngày 29/08

ETH phục hồi từ vùng 1400$ hướng tới 1555$-1566$ đang ở giai đoạn kết thúc sóng 2 (màu đỏ). Nếu ETH test đúng sóng 2 thì giá sẽ đi theo sóng 3 hướng tới 12xx. Đoạn này kèo bán dễ dừng lỗ hơn kèo mua.

Xem chart tại đây.

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm