ZK Flow Traders, nhà tạo lập thị trường cho dự án khai thác tiền xu mới OKX, đã gửi 2,5 triệu token vào các sàn giao dịch tập trung (CEX).

Nhà phân tích on-chain @ai_9684xtpa đã phát hiện ra rằng Flow Traders, nhà tạo lập thị trường cho dự án khai thác tiền xu mới OKX, đã nhận được 5 triệu token ZK từ dự án 11 giờ trước. Sau đó, họ đã gửi 2,5 triệu token vào các sàn giao dịch tập trung Gate, Bybit và OKX.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr